Qui soc

Lluís Fortuny Sessions

La carrera artística de Lluís Fortuny, ha estat lligada des dels seus inicis a la Companyia Elèctrica Dharma.

Amb aquesta llegendària formació amb quasi cinquanta anys de carrera, ha gravat vint-i-cinc discos, ha fet milers de concerts alguns d’històrics com al Palau Sant Jordi, Rock in Rio, Knitting Factory de New York, Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Festival au Désert de Mali… Gires arreu del món: Europa, Àfrica, Brasil, E.E.U.U, etc.

El fet d’haver acumulat tantes vivències, i haver treballat amb infinitat d’artistes de la més variada procedència, li ha proporcionat l’experiència necessària per treballar les diferents disciplines, buscant sempre nous camins per a la creació.

La carrera artística de Lluís Fortuny, ha estado ligada desde sus inicios, a la Companyía Elèctrica Dharma. Con esta legendaria formación con casi cincuenta años de carrera, ha grabado veinticinco discos, ha hecho miles de conciertos algunos de históricos como en el Palau Sant Jordi de Barcelona, Rock in Rio, Knitting Factory de New York, Liceu de Barcelona, Festival au Désert de Mali… Giras en todo el mundo: Europa, África, Brasil, E.E.U.U, etc. El hecho de haber acumulado tantas vivencias, y haber trabajado con infinidad de artistas de la más variada procedencia, le ha proporcionado la experiencia necesaria para trabajar las diferentes disciplinas, buscando siempre nuevos caminos para la creación.

Lluís Fortuny’s artistic career, since its inception, has been linked to the Companyia Elèctrica DharmaWith this legendary formation with almost fifty years of career, he has recorded twenty-five albums, has made thousands of concerts, some of them historical such as at the Palau Sant Jordi in Barcelona, Rock in Rio, Knitting Factory in New York, Gran Teatre del Liceu Opera House, Festival au Désert in Mali … Tours in all over the world: Europe, Africa, Brazil, USA, etc. The fact of having accumulated so many experiences, and having worked with countless artists from the most varied origins, has provided him with the necessary experience to work the different disciplines, always looking for new paths for creation.